Locatie 50live : Klönneplein 2 – De Westergasfabriek Amsterdam

50live zal plaats vinden in het Transformatorhuis van De Westergasfabriek.

Het juiste adres hiervan is  Klönneplein 2 1014 DD te Amsterdam.

locatie 50live
locatie 50live

Je vindt uitgebreide informatie op www.50live.nl/locatie-50live